Ajudes a l’estudi

La Universitat de València convoca cada curs ajudes a l’estudi adreçades a estudiants i a estudiantes que cursen estudis oficials de grau, llicenciatura, enginyeria o màster oficial als centres propis de la Universitat de València que compleixen els requisits econòmics i acadèmics indicats en la convocatòria.

Aquesta convocatòria es gestiona des del Servei d’Estudiants.

[Més informació i accés a la convocatòria]