Adjudicació de les borses de viatge per a activitats de voluntariat

Publicada la resolució per la qual s'adjudiquen les borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament corresponents al curs 2015-2016 (activitats realitzades entre l'1 d'octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016).

Podeu consultar la resolució al Tauler oficial de la UV.

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Segona resolució d'ajudes a associacions per a activitats socioculturals 2016

Publicada la segona resolució de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, per la qual es concedeixen les ajudes a Col·lectius i Associacions d'Estudiants de la Universitat de València per a la realització d'activitats socioculturals a l'any 2016.

La data per a la presentació de l'acceptació de l'ajuda finalitza el dia 28 de novembre.

[Més informació]

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Primera concessió de les Borses de viatge 2016

Publicada la primera resolució de concessió de les borses de viatge 2016, corresponent a les sol·licituds presentades fins a l'1 de juny. Podeu consultar la resolució al Tauler oficial de la Universitat de València.

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Segona concessió de les ajudes Drac Formació Avançada 2016.

Publicada la Resolució de la vicerrectora d'Estudis de Grau i Política Lingüistica de la Universitat de València, de 17  d'octubre de 2016, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació Avançada any 2016. Segona resolució (sol·licituds presentades fins al 15 de setembre de 2016)

Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de lliurar al SeDI, abans del 15 de gener de 2017 la documentació següent:

  • Informe económic [model d'informe]
  • Còpia del certificat d'assitència a l'activitat.
  • Factures i tiquets originals de les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula.
  • Certificat de titularitat del compte bancari, si s'ha canviat.
Posted in Sin categoría | Leave a comment

Resoltes les ajudes a projectes de Cooperació, Educació per al Desenvolupament i Solidaritat per a Associacions i Col·lectius d'estudiants per a l'any 2016

Hui ha estat publicada la resolució de la Vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística, per la qual es concedeixen les ajudes a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament i solidaritat, per a associacions i col·lectius d'Estudiants i Estudiantes per a l'any 2016.

Les associacions i col·lectius beneficiaris hauran d'acceptar formalment les ajudes fins al 8 de setembre de 2016

Consulteu la resolució de concessió i documents d'interes per als beneficiaris fent clic ací.

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Drac Estiu 2016. Segona adjudicació

Publicada la resolució de 12 de juliol de 2016, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística per la qual es concedeixen les ajudes Drac Estiu 2016 (segona adjudicació).

Les persones beneficiàries hauran d'acceptar expressament l'ajuda concedida, mitjançant imprés normalitzat. El termini d'acceptació finalitza el 29 de juliol de 2016.

[Més informació]

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Concessió de les ajudes per a la iniciació a la investigació 2015-2016

Publicada la resolució de 12 de juliol de 2016, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística, per la qual es publica la concessió de les ajudes per a la iniciació a la investigació 2015-2016.

[Més informació]

Posted in Sin categoría | 2 Comments

Primera concessió de les Ajudes Drac Formació Avançada 2016

Publicada la Resolució de la vicerrectora d'Estudis de Grau i Política Lingüistica de la Universitat de València, de 17 de juny de 2016, per la qual es concedeixen les ajudes de mobilitat - Drac Formació Avançada any 2016. Primera resolució (sol·licituds presentades fins al 15 de maig de 2016)

Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de lliurar al SeDI, abans del 15 de setembre de 2016 la documentació següent:

  • Informe económic [model d'informe]
  • Còpia del certificat d'assitència a l'activitat.
  • Factures i tiquets originals de les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula.
  • Certificat de titularitat del compte bancari, si s'ha canviat.
Posted in Sin categoría | Leave a comment

Concessió de les Ajudes Drac Estiu 2016

Publicada la resolució de 17 de juny de 2016, de la vicerectora d'Estudis de Grau i Política Lingüística per la qual es concedeixen les ajudes Drac Estiu 2016 per a estudiants de la Universitat de València en el marc del programa de mobilitat de la Xarxa Vives d’universitats a la Universitat de València.

Les persones beneficiàries hauran d'acceptar expressament l'ajuda concedida, mitjançant imprés normalitzat. El termini d'acceptació finalitza el 4 de juliol de 2016.

[Més informació]

Posted in Sin categoría | Leave a comment

Ajudes a projectes de cooperació per a associacions i col·lectius

El SEDI convoca les Ajudes a projectes de cooperació, educació al desenvolupament, sensibilització i solidaritat per a associacions i col·lectius d'estudiants de la Universitat de València 2016

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 8 de juny i es realitza mitjançant ENTREU https://entreu.uv.es/

Bases de la convocatòria 2016

Hi ha 3 tipus de projectes: 

Projectes de cooperació per al desenvolupament que tinguen com a objectiu la promoció i el desenvolupament humà de persones i comunitats dels països empobrits i projectes de cooperació en l’àmbit de l’educació i la cultura amb universitats i altres centres educatius dels països del sud

Projectes de sensibilització social i d’educació per al desenvolupament a la Universitat de València

Projectes d’intervenció social en comunitats i sectors desfavorits de la societat del País Valencià

Posted in Sin categoría | Leave a comment